Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waag — Workum.

WORKUM.

Dit oude Friesche haven-, handels- en industriestadje is gebouwd langs het vaarwater de D o 11 e, zoodat de bebouwde kom bestaat uit één lange rechte straat met in het midden een marktpleintje. Tot het gebied der stad behoort het in 1625 ingedijkte Workumer Nieuwland en het z.g. W orkumer Heidenschap. (Volgens de legende zouden in de 8e eeuw de laatste heidensche Friezen daar een toevlucht hebben gezocht). Op de Markt trekken de aandacht: de stompe toren (± A0. 1360) die een prachtig vergezicht biedt, de kerk (1557) waarin fraai houtsnijwerk en oude beschilderde gilden-baren, het w a a g g eb o u w t j e en het stadhuis. Verder vindt men nog tal van bezienswaardige oude gevels en gebouwtjes. De plaatselijke industrie omvat twee zuivelfabrieken, een groote scheepstimmerwerf, een fabriek van z.g. Friesch Kunst-

Sluiten