Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m i r d u m, (waarbij het buiten-Rinia-State), R ij s, M i[t n s en Bakhuizen, gelegen in het boschrijke gedeelte van Gaasterland. Een goede grintweg, die een groot gedeelte der bosschen insluit, verbindt deze dorpen; terwijl ook tusschen de mooie laan van opgaand geboomte van Oudemirdum naar Rijs en de zee nog veel zwaar hout wordt aangetroffen. Het Lycklama-bosch bij Ruigahuizen, en de vele boschgedeelten tusschen Kippenbrug en Oude-

Oudemirdumer Klif.

m i r d u m, zij leenen zich allen voor het maken van groote wandelingen, de onlangs daar aangelegde klinkerbestrating volgend, kan men naar alle kanten over goede zandwegen zijn tochten uitstrekken, de boschpaadjes over de gronden, toebehoorende aan Mevrouw Posthumus Meyes—Star Numan, noodigen U uit ook die zandwegen te verlaten en steeds verder door te dringen in het heerlijke onontgonnen terrein, dat zooveel bekoorlijke plekjes biedt. Wil men dwalen, er is hier alle gelegenheid uren rond te dolen en zich te vermeien in het ongerept natuurschoon; de plantengroei, hier niet besnoeid door aanleg of aanplanting, is ongemeen welig:

Sluiten