Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Foto Arendsen. Woudsender of Sneekerpoort — Sloten.

SLOTEN.

Sloten, één der oude Friesche stadjes, gelegen aan het snijpunt van den vaart, welke Lemmer verbindt met Sneek en den grintweg van Heerenveen naar Stavoren. Sloten is in uiterlijk en vorm een stad, met zijn grachten, bolwerk en waterpoorten, het vormt een typisch geheel, door zijne geringe afmetingen eenig in zijn soort. Vanwege zijn historisch verleden reeds aantrekkelijk, maakt het bij aanschouwing een alleraardigsten indruk, zooals het daar verscholen ligt tusschen de hooge boomen, die het omringen. Aan de met een fraaie lindenhaag, beplante gracht, die de stad in het midden doorsnijdt,'bevinden zich de gebouwen van beteekenis: het raadhuis, de kerken, de pastorie der Nederlandsch Hervormde Gemeente, en de oude patriciërshuizen, waarvan velen met een mooi 17e eeuwsch geveltje prijken.

Sluiten