Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

Woudsend.

WnMBRITSERADEEL.

Gemeentehuis te Sneek.

Dorpen: Abbega, Folsgare, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Heeg, Hommerts. Idzega, Indijk, J u t r ij p, L o ë n g a, N ij h u i z u m, N ij 1 an d, O f f i n g awier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Sandfirden, Scharnegoutum, Smallebrugge, Tirns, Tjalhuizum, Uitwellingerga, Westhem, W olsum, W o u d s e n d, IJ p e c o 1 s g a, IJ sbrechtum.

Beginnen wij met W oti d s e n d. Hiervan kan worden gezegd dat het ligt tusschen Sloten en Heegermeer, aan het vaarwater de Ee. Voorts door de Rakken verbonden met het laatstgenoemde meer en door de Welle met de groote Waterplas de Koevorde bij Langweer. Het Dorp bestond reeds in de 13de eeuw en ontwikkelde in vroeger jaren zich in 't bijzonder door de Zeevaart. Vele industrieën waren daarmee in verband, die zich in bloei mochten verheugen, als Scheepsbouw, Zeilmakerij, Touwslagerij

Sluiten