Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de toekomst. Dagelijks echter stoombootdienst van en op de Lemmer, Sneek en Balk (van en naar laatstgenoemde plaats tweemaal heen en terug). Verbinding met Heeg via Rakken of Wijmerts en zij-vaarwater „het Var". Deze plaats, ook van ouden datum, bezit een particuliere Stoomzuivelfabriek van de firma Lankhorst en eene Coöperatieve Stoomzuivelfabriek „Hoop op Zegen". Voorts is hier gevestigd de algemeen bekende palinghandel

Heeg.

op Londen, die reeds dagteekent uit den tijd van Koningin Elisabeth van Engeland. Een bewijs dat men dezen handel in Engeland naar waarde weet te schatten, is, dat de Vennootschap een privilege is verleend van vaste ligplaats aan de Theems, onder voorwaarde dat naar verluidt, binnen 14 dagen steeds eene Palingschuit aldaar ter plaatse moet zijn. Hier zijn Hervormde, Gereformeerde en Roomsch-Katholieke Kerk, (ook eene kleine Baptiste Gemeente). Voorts 3 scholen. De verbinding met andere plaatsen per rijtuig naar het station Oudega der spoorlijn Sneek-Stavoren, alsmede

Sluiten