Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haven — Lemmer.

LEMSTERLAND.

Dorpen: Lemmer (Gemeentehuis), Oosterzee, Echten, Follega, Eesterga.

L e m m e r, de hoofdplaats der gemeente Lemsterland, is gunstig gelegen aan waterwegen. Gelegen aan het groot scheepsvaarwater van Amsterdam naar Groningen, heerscht er steeds een groote bedrijvigheid. In de laatste jaren passeeren ongeveer 15000 schepen jaarlijks de sluis. Geen wonder, dat industrieën, verband houdende met de scheepvaart, als scheepshelling, blok- en zeilmakerijen, zich daar vestigden. In verband met de ligging aan de vischrijke Zuiderzee, werd Lemmer een visschersplaats van beteekenis. De Lemster bokkingrookerijen zijn te bekend, dan dat hierover iets gezegd behoeft te worden. Verder bezit het een fabriek van kunstaardewerk, waar door zeer bedreven handen vele kunstproducten worden vervaardigd. Deze fabricatie trekt de

Sluiten