Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aandacht van vele vreemdelingen en is steeds ter bezichtiging opengesteld.

Prachtige zeiltochtjes kunnen op zee worden ondernomen, terwijl in de nabijheid ligt het Tjeukemeer. Wil men een zeiltochtje maken, men begeve zich langs de Rij n naar het genoemde meer, kruist daar eenigen tijd rond en verlaat het door de F o 11 e g a's t e r sloot, die naar de Br e k k e n voert, een groot water met uitgangswegen naar Sloten en Lemmer.

Lemmer — Naar zee.

Deze laatste plaats kan bereikt worden door het groote afvoerkanaal, dat gegraven is voor den waterafvoer van Frieslands boezem en een breedte bezit van 85 Meter. Ook een tochtje naar Sneek biedt veel afwisseling. De gemeente Lemsterland bestaat uit greidland, waarop 's zomers het melkrijke Friesche vee graast. De prachtige veestapel geniet de bewondering van vele vreemdelingen. Een mooi autotochtje kan men maken door de dorpen Oosterzee, Echten, om het Tjeukemeer heen naar St. Johannesga, naar Joure of Heerenveen, de

5

Sluiten