Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terugtocht gaat dan langs het schoone Huisterheide en het liefgelegen dorpje St. N i c o 1 a a s g a. De heer H. Meerding te Oosterzee, Telefoonnummer 2, heeft een keurige auto voor 5 personen disponibel. Een tochtje naar het schoone Gaasterland, dat per auto in een kwartier en per fiets in een half uur is te bereiken, gaat over en langs den zeedijk naar Sondel. Ook is de heer W. Faber, hötel „de Wildeman", genegen U met een rijtuig herwaarts te brengen.

Vaste stoombootdiensten zijn gelegd naar Amsterdam en Groningen. lederen morgen vertrekt om 9 u. 20 m. de tramboot naar Amsterdam, die LI om half drie aan de de Ruyterkade brengt. Het is een keurig ingerichte boot, waarin men uitstekend kan dineeren. 's Nachts om twaalf uur vertrekt zij weer uit Amsterdam, om U naar Lemmer te brengen, waar ge omstreeks 5 uur arriveert. Beide gelegenheden sluiten aan op de tram naar Joure, Heerenveen en Sneek. De G r o n i n g e r—L emmer nachtbooten varen af om 9 uur uit Lemmer en om 8 uur iederen avond uit Amsterdam. De aankomst te Lemmer is l1^ uur 's nachts, te Amsterdam 2 uur. Men heeft evenwel gelegenheid zoolang in de boot te blijven als men verkiest.

Per boot kan men 's morgens verder vertrekken naar B o 1 sw a r d om 6l/2 uur (kapitein Tieleman). Wil men de reis per tram naar Groningen niet maken, dan bestaat de gelegenheid om 9 uur per Groninger boot dat te doen. De kapitein van der Werff brengt U naar Sneek, vertrek van Lemmer half drie 's middags, behalve Dinsdags om 4 uur. Deze watertochtjes zijn zeer aan te bevelen. De eerste boot komt 's middags ± 5 uur weer van Bolsward te Lemmer aan, terwijl de boot van van der Werff aankomt ongeveer 12 uur.

Steeds is er gelegenheid om op Zondag of ook wel op een werkdag met een Lemster visschersschip een tochtje op zee te maken. Bij eenigszins goed weder zal men dan gelegenheid hebben Urk te bezichtigen.

Een bezoek aan Lemmer is na het meegedeelde zeker ten zeerste aan te bevelen.

Tochten: Per fiets of automobiel naar Huis ter Heide,

Sluiten