Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Per tram is men :Te Heerenveen in een half uur. Te Lemmer in een klein uur en te Sneek in een klein uur. Per stoomboot ^jLibra" is men in l1^ uur te Sneek. Deze tocht per stoomboot is, daar zij over het Sneeker meer voert, zeer aan te bevelen.

De prijs is in normale tijden zeer gering. Enkele reis f 0.15 (Eerste Klas).

Voor roei- en zeiltochten is Joure zeer gunstig gelegen. De Langweerder Wie 1 en zijn terstond te bereiken, terwijl het Sneeker meer binnen een uur per zeilboot te bereiken is.

Langweerder Wielen en Sneeker meer zijn bekend door de vele zeilwedstrijden, de z.g. „Hardzeilpartijen". De Langweerderwielen met den zandigen narden bodem biedt prachtige gelegenheid om te zwemmen. De wielrijder kan genieten van de mooie wegen naar Heerenveen (een half uur rijden), Het Huis ter Heide (een kwartier rijden), Akmarijp, en den Vegelinsweg (korte verbinding met Akkrum). Binnen niet al te lang tijdsverloop zal men misschien langs den weg Joure—Langweer— Sneek (waarvan de plannen in bewerking zijn) laatstgenoemde plaats per rijtuig kunnen aandoen van uit Joure. Houdt men van boschwandelihgen, dan zijn de volgende aan te raden.

Men gaat in Oostelijke richting over het schilderachtige „Binnenpad", daarna Zuidelijk langs den „Breeds i n g e 1", vervolgens Noord-Westelijk over den „H o 1 s t e rsingel" en ten slotte over den „Scheensweg" terug naar- Joure.

Wil men de wandeling uitbreiden dan gaat men niet den „Breedsinge 1", maar vervolgt het „Binnenpad" om den „Maaikesingel" te bereiken, die u langs de Boschwachferswoning naar het verlengde van den „H o 1 s t e r s i n g e 1" voert. Een tocht naar het Huis ter Heide is buitengewoon aan te bevelen. In de schoone bosschen kan men aldaar vele aangename uren doorbrengen. De uitspanning van Hielkema (waaraan ook stalhouderij verbonden) geeft gelegenheid om in mooie omgeving te rusten. Zeer groote mooie boerderijen geven Snikzwaag en A k m a r ij p te zien.

Sluiten