Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Visschers kunnen hun hart ophalen met het visschen bij de bcharsterbrug in den Scharsterriin (karpers) en indeLangweerderwielen.

De plaats bezit een gasfabriek en zal waarschijnlijk binnenkort, als de tijden weer normaal zijn, ook waterleiding hebben.

z^ehierbovfCilen °P ^ meren ^ hierboven) Wandelingen: Per flets : zie hierboven.

Per automobiel: naar Huis ter Heide, Lemmer bloten Gaasterland, Heerenveen en Akkrum. Hotels: Feitsma, van der Feer, Van Terwisga Automobielen: Schootstra. Rijtuigen; Tolhuis.

Middelen van Vervoer: Stations Ned. Tramweg Mij. Oudehaske-Haskerhorne en Joure- Lijn Heerenveen-Sneek. Umnibusdiensten, zie bladz. 85.

Sluiten