Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geïll. gids voor Sneek en Omstr. V. V. Sneek. Eenige stadsgezichten van Sneek „ „ „

Catalogus Friesland „ „ ■

Groote kaart V. V. Sneek, (Fr.

Meren) „ „ „

Naar de Friesche nieren, tram

en boottochtjes . „

Mooi Gaasterland . . . . . D. }. van der Ven.

(Uitgave Morks-Dordrecht).

Kaart van het Friesche merengebied J. Kokje—Lemmer.

Kaart van Gaasterland. . . . V. V. Zuidwesthoek.

(W. H. de Jong te Balk).

Opkomst en bloei der oude Friesche steden . . . . . . P. Janzen.

(Verschenen in de Leeuw. Crt.)

De Scheepvaartwegen in de Prov. Groningen, Friesland en een

gedeelte van Overijssel . . . Nederl. Ver. voor watertoerisme te Amsterdam. Schoon Nederland 1916 No. 11 D. J. v. d. Ven.

(Uitgave v. Schaik te Bussum).

De diverse kaarten, brochures, gidsen . . . ..... . Uitgaven A. N. W. B. Toeristenbond voor Nederland-

Voor hen, die belang stellen in de historie van Friesland, is een uitgebreide collectie boeken, etc, op dit gebied te vinden bij de firma Meyer & Schaafsma te Leeuwarden.

Sluiten