Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De andeie Varende schepen geven met den misthoorn korte stooten met onderbreking van kleine tusschenpoozen. Eén korte stoot beteekent: „Ik wijk naar stuurboord uit''. Twee korte stooten beteekenen: „Ik wijk naar bakboord uit". Drie korte stooten beteekenen: „Ik sla met volle kracht achteruit".

Vier korte stooten beteekenen: „Ik kan niet manoeuvreeren, gij moet uitwijken".

Voortdurend stooten beteekent: „Ik verkeer in nood, behoef hulp".

Lichten. Een schip vertoont op den boeg een helder, wit licht. De met mechanische kracht voortbewogen schepen vertoonen bovendien aan stuurboord een groen en aan bakboord een rood licht, enkel zichtbaar naar voren en aan slechts ééne zijde; in geen geval mogen deze gekleurde lichten naar achteren zichtbaar zijn.

Op kleine schepen mogen deze lichten met het witte licht in één enkele lantaarn gecombineerd worden, mits dan zoo gecombineerd, dat de drie lichten voldoende waarschuwen. Kleine vaartuigen met aanhangmotoren zijn ook verplicht deze drie lichten te varen.

Een vaartuig, dat andere vaartuigen op sleeptouw heeft, voert een tweede witte lantaarn op den boeg, en geplaatst circa 50 c.M. loodrecht onder de andere lantaarn. Gesleepte vaartuigen varen slechts een wit licht op den boeg. Zeilvaartuigen varen, onder zeil zijnde, een wit toplicht en houden in de stuurkuip een wit licht gereed, dat telkens getoond wordt, .als het vaartuig door andere vaartuigen wordt achteropgeloopen.

Vastzittende schepen, wrakken en dergelijke moeten een wit licht en daaronder een rood licht vertoonen. Overdag vertoonen zij twee zwarte ballen.

Diversen. Het is verboden het roer te laten bedienen door personen beneden 17 jaar, uitgezonderd op roeivaartuigen. Op draaibare spoorbruggen wordt een seinbal met zwarte of witte driehoeken of een groen licht vertoond, als er n.1. mogelijkheid bestaat de brug te openen.

Sluiten