Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gestreken bal of rood licht beteekent: „Doorvaart vooreerst gestremd".

Bij het aan wal schieten in stroomend water moet men niet met de stroom mee aanleggen, doch den steven wenden en stroomopwaarts aanschieten.

Bij het sleepen op stroomend water gebruike men stroomop een lange sleeptros, stroomaf echter een korte en liefst een dubbele tros, die kruislings is vastgemaakt. Let vooral op kettingen en kabels van overzetveeren en gebruik uw signaalhoorn tijdig bij het naderen van bruggen en sluizen. (Eén langgerekte stoot).

Bij het doorvaren van een brug of van een sluis den stoom af te sluiten of den motor stop te zetten, tenzij bij sterken stroom of harden tegenwind.

Sluiten