Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STOOMBOOTDIENSTÉN*

Wijzigingen in deze diensten zullen ieder jaar worden bekend gemaakt

Enkhuizen—Stavoren t Zie de dienstregeling in de offlcieële reisgids der Nederlandsche Spoorwegen.

Amsterdam—Lemmers Van Amsterdam 12.— 's nachts. Aankomst Lemmer 4.30 's morgens.

•Alle dagen, uitgezonderd in den nacht v. Zondag op Maandag, Afvaart steiger No. 5 de Ruyterkade, direct achter het Centraal Station.

Van Lemmer 9.20 's morg. Aank. Amsterdam 1.50 's' midd. Alle dagen, uitgezonderd Zondagmorgen.

Balk—Sneek. Echtenerbrug—Sneek, Heeg—Sneek. Hemelum—Sneek. Idskenhuizen—Sneek. Joure—Sneek. Langweer—Sneek. Lemmer—Sneek

(twee diensten). Lemmer—Bolsward.

Nijega—Sneek. Sloten—Sneek. Sneek—Lemmer. Warns—Sneek. Workum—Sneek

(twee diensten). Workum—Sneek—Joure. Workum—Bolsward. Woudsend—Sneek. IJlst-Sneek.

Tijdelijk gewijzigd:

Stoombootdienst AMSTERDAM—LEMMER.

In plaats van 12.— 's nachts vertrekt de boot van

Amsterdam, de Ruyterkade, te 11.30, 's avonds.

Sluiten