Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

Uittreksel Statuten 3

Bestuur 4

Informatiën • . . 4

Inleiding , 7

Plaatsbeschrijving:

1. Workum 11

2. Hindeloopen. 13

3. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde . ... 18

4. Stavoren 23

5. Gaasterland . 27

6. Sloten 35

7. Wijmbritseradeel ' 40

8. Ijlst . . . '. 46

9. Lemsterland ... . . ;'§§&• 48

10. Doniawerstal 52

11. Haskerland . 58

Het Waterkamp te Langweer, door P. Tjebbes, Directeur

der Zeevaartschool te Amsterdam . . . ... . 63

Uitgaven, waarin beschrijvingen van Friesland zijn

opgenomen 66

Adreslijst Hotels . 68

Motor- en Zeilsport 69

Dienstregeling Stoombooten en Omnibusdiensten . . 73

| Stoomboot „WARNS" j

: Geregelde dienst WARNS-SNEEK-LEEUWARDEN [ Drie dagen per week disponibel voor pleiziertochten.

Sluiten