Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stoom-Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij

W. H. DE JONG

BALK —

Teleph. Interc. No. 7

Grootste en meest moderne inrichting van den Zuid-Westhoek van Friesland

Relatiën over het geheele land

Vraag voor groote oplagen speciale prijsopgave

UITGAVE:

BALKSTER COURANT

HET Nieuws- en Advertentieblad voor deze streken

Prijs der adverteritiën: Voor Friesland 5 cent, voor buiten Friesland 10 cent per regel Bij abonnement belangrijke korting

BOEKHANDEL

Verkrijgbaar: KAART VAN GAASTERLAND

20 cent per exempl., franco per post 22 cent

Adres voor PRENTBRIEFKAARTEN van BALK en onmiddellijke omgeving

Sluiten