Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een strijder was Tolstoy zijn leven lang, en een overwinnaar is hij gebleken, een overwinnaar op zich zeiven, en dat was verreweg de moeilijkste strijd, dien hij te strijden had.

Tot een prachtige regelmatigheid, tot een alzijdige doorzichtigheid, tot een lichtende wezenheid heeft zijn karakter zich, door stervensprocessen heen, uitgekristalliseerd.

't Is zijn volkomen zelfbeheersching, zijn volstrekte zelfvergetenheid, zijn algeheele zelfverloochening, die Tolstoy in zijn laatste levenstijdperk hebben gemaakt tot dat, wat Kropotkin (in zijn werk „Idealen en werkelijkheid uit de Russische literatuur", Ned. vert. 1907) hem bij zijn leven noemde:

DE MEEST BEMINDE MAN, DE AANDOENLIJKST BEMINDE MAN IN DE WERELD.

Sluiten