Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekend, getuige zijn in 1908 geschreven „Brief an einen Hindu". Zij 't ook in ietwat anderen zin, De Vogüé had reeds in zijn werk „Le Roman Russe" (1888) aan Tolstoy „de ziel van een Boeddhistischen Hindoe" toegekend.

Zoover wat het denken betreft. In zake het doen zal Tolstoy, verleid door zijne alleszins begrijpelijke sympathie voor de Hindoes, in de onbewuste en beginsellooze apathie van zoo menigen Hindoe wel eens te veel zijn eigen welbewuste en principiëele weerloosheid vóórondersteld hebben.

*

Sluiten