Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steê van bij te wonen den aanvang van Europa's Wereldbrand — als de gemeenplaats, maar toch een móóie, reeds luidt — ik bij zou wonen, dat van Mars of Jupiter neêr daalden op onze Wereld, Martianen of Jupiterianen, die, gewapend met uiterst fijne en krachtige electrische faculteiten en instrumenten, met Keizer Wilhelm en Czar Nicolas zouden kunnen doen naar welbehagen en hunne legers en vloten zouden kunnen doen wenden of vernietigen, met de eenvoudige oprichting of uitstrekking van een electriesch staafje, waaraan een electriesch sterretje, in het genre van het schadelooze vuurwerk, dat de camelots op de straten verkoopen.

Ik vraag mij af, of, zoo dit gebeurde, ik nog steeds nutteloos toeschouwer — mag ik met hoofdletters schrijven? — ik nog steeds Nutteloos Toeschouwer zou blijven of mij anders zou voelen dan ik mij nu voel in den aanvang des Wereldbrands....

In alle gevalle voel ik mij zelve zelfs reeds nu héél klein, trots de hoofdletters.

* * *

i Aug. Mobilizeering van Duitsche leger en vloot....

Een drooge datum, die ik boeken wil, om hem niet te vergeten. Wij leven zóó snel, zoö koortsig en vooral in dezen grooten koorts, zullen wij zoo spoedig weer vergeten, dat het leven een hallucinatie schijnt en niet meer werkelijkheid en het best zoü kunnen gebeuren, dat ik over een maand mij af vroeg, als ontwakend uit een droom: wanneer is ook weer de Oorlog verklaard, wanneer heeft Duitsland ook weêr gemobilizeerd...

Een hallucinatie: de Oorlog schijnt nog geen waarheid. Leven wij niet in een eeuw van uiterste beschaving, eene beschaving niet alleen voor de zinnen, ook voor hart, geest en ziel, eene beschaving van ideëen

Sluiten