Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ning bij Luneville — 700 Fransche krijgsgevangenen, en Fransche generaal gesneuveld — bracht geen enthoeziasme. Er was gisteren avond op straat niets te doen. Het is hier héél warm: de menschen zitten op bankjes hunne couranten te lezen, gedrukt en stil.

Thuis word ik gewaardeerd om ... de goede behandeling, die de Duitsche vluchtelingen uit België genoten in Holland en op de Hollandsche spoorwegen...!

Na dat eéne «Vaderland", ontvang ik weêr geen courant meer. Ze worden zeker achter gehouden.

Ik moet bekennen: ... dit zijn slepende Brieven van... den absoluut nutteloozen en gedrukten Toeschouwer ...

De rustige, bijna matte wachting duurt voort. Mülhausen schijnt wel belangrijker geweest te zijn dan eerst werd gedacht: het telegram over Mülhausen was in zeer gematigde termen. De eerste doodenlijst is bekend geworden.

München, met minder trammen en automobielen' wint langzamerhand toch zijn gewone aspekt terug; de straten zijn niet meer zoo overvol van op nieuws tukke slenteraars; de Hoftuin, met fonteinen, dames, spelende kinderen en vele, vele in de handen open fladderende couranten, geeft weêr zijn gewone zomerbeeld: men drinkt koele dranken, voedert de vogeltjes: het is bijna of er geen oorlog is, men kan het zich nauwlijks voorstellen ...

Ik troost mij voor volslagen gemis aan Hollandsche couranten en brieven met Pisuisse's verhaal te lezen over de gebeurtenissen bij Luik en ben overtuigd, dat de Münchener Nachrichten dat uit mij n achter gehouden Vaderlanden hebben overgenomen.

Thuis inviteert mij een Duitsche landwehrmann, dokter in de botanie, die opgeroepen is, hem een bezoek te brengen in de houtschuur, waar hij voortaan op een bos stroo zal moeten slapen met zijne mede-opge-

Sluiten