Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij in de Corriere lezen; die Duitschers kunnen niets hooren van wat maar even minder voordeelig zoü klinken voor hun krijgsgeluk. Mijn vrouw verblindt mij met ontzettende fantazieën (die werkelijkheid kunnen worden, zegt zij): „de Engelsche-vloot belet onze verbinding met Indië; wij verliezen Indië"!: ik weet niet welke kolossale vizioenen meer zij oproept! Het eene vizioen van Europa's „Wereldbrand" is al meer dan genoeg. En nu Japan misschien ook nog er bij... En Italië's geheime plannen ... Wat een tijd, waarin wij leven! En wij weten toch van niets!! Ik weet meer van heel het antieke Romeinsche Keizerrijk dan van deze enkele Augustus-dagen... Of weet ik misschien óok niets van het Romeinsche Keizerrijk ? Het zoü wel zoo kunnen zijn.

Met dat al is het gloeiend vervelend hier. Nu Keizer Wilhelm in de richting van Maïnz is vertrokken, hopen zij hier op een grooten slag. De een zegt: men zal dit maal niet naar Parijs gaan... De ander zegt: we zullen naar Londen gaan ...!! Niets dan veronderstellingen, niets dan bange, tragische tastingen in het ^Jonker...

Ik kijk naar buiten. Je zoü denken in een doodstille, saaie, leêge, te ruim gebouwde» Duitsche stad te zijn, waar niets voorvalt. Je zoü denken dat er niets voorviel in de wereld... De wolken drijven, de duiven fladderen, de kinderen spelen ...

O Menschheid, welke dwaze verblinding is over u gevaren om uw eigen wereld te vernietigen, om uwe eigene volkeren elkaar vernietigen te doen ... alles om Satan Heerschzucht!

Sluiten