Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is de keizer in Aken of elders? Het is, geloof ik, de eerste keer, dat men niet algemeen weet waar de keizer is...

De pers maant geduld te hebben. Zich tevreden te stellen met weinig nieuws. Zelfs met volslagen zwijgen...

Op de hoeken der straten zie ik de doodenlijsten geraadpleegd worden door angstige gezichten van bejaardere mannen en vrouwen.

Van nacht zijn de eerste zwaar gewonden in München binnen gebracht.

Men denkt, dat de Beiersche Schwere-Reiter zeer groote verliezen hebben gehad.

Men weet nu hoe bar het geweest is bij Mülhausen. Flegmatischer dan die eerste telegrammen over Mülhausen — een Erfolg — kon het wel niet!

De Waarheid flitst nu en dan door. En is dan weêr donker omhuld.« Kif;

Ik heb deze notities flegmatiesch geboekt. Br. heb verder geene emoties gehad, noch om de zonsverduisternis, noch om den Paus.

Brussel genomen...! Zullen de Duitschers nu binnen tien dagen, met spoor? naar Parijs gaan, en dan naar Londen ?

Een scherts, maar... wie weet!

Arme koning en koningin van België! Mijn medelijden gaat naar hen toe. Een edel, modern voelend, eensgezind koningspaar, geliefd door hun geheele volk. Men zegt, dat de koningin in Beieren is, bij hare verwanten, als zij niet in Holland is. Koning Albert is in Antwerpen...

In den hemel moet Onze Lieve Heer treurig glimlachen naar beneden toe en wel denken, dat het allemaal, de Reuzen ook, hier beneden kleine jongens zijn, die met elkander vechten en elkander de schuld toe kaatsen.

Hoe vreeslijk rustig is het hier! Wat alleen treft, zijn de duizende kinderen! Overal kinderen, die oorlogje

Sluiten