Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

glazen ruit van den „Roter-Hahn" de gouden letters, die „reclameeren: KonigL Sachs. Hoftraiteur.

— Dat Fransche traiteur moet weg!! zeggen de Münchner jongens, om mij heen.

— Doorloopen, doorloopen, maant de politie.

— Traiteur is niet Fransen, zegt een Münchner jongen; het is Saksiesch, het kan blijven staan.

— Het is Fransch, zeggen de anderen; het moet weg! Want hevig is de strijd tegen Fransche en Engelsche

opschriften. Ik wacht mij wel hard op te twijfelen aan de Akademische zuiverheid van het „Fransche" hoftraiteur: traiteur de la Cour!! Maar heb vreeslijke pret in mijn eigen.

— Doorloopen, doorloopen, barschen de S c h u t zm a n n e r. Maar niemand loopt door en de Münchner jongens b 1 ij v e n protesteeren.

— Wèg met dat Fransche: Hoftraiteur!!

Nu wordt er toch gemoedelijk gelachen en gegrinnikt. En neemt de „opperpolitie" een kloek besluit. En plakt reepen papier over de woorden des aanstoots.

— Hoera! werd er geroepen. Geen Hoftraiteur meer!

De politie, de menigte verspreiden zich, goedlachs, goedmoeds, tevreden ...

O, wij kinderlijke menschen, wij kunnen glimlachen, zelfs in deze Dagen!

VI.

München, 25 Aug.

De vlaggen vroolijken nog steeds door de stad. De Duitsche Kroonprins heeft, na Ruprecht van Beieren, een gewichtige overwinning behaald bij Longwy; tevens is het vandaag koning Ludwig's (en des ondergeteekenden) naamdag.,.

Sluiten