Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het schijnt, dat in Rome de koning zeer onder den indruk is der omstandigheden, dat hij zijn gegeven woord aan de Triple Alliantie niet verbreken wil en dat bij öm zich den volksdrang voelt, die den Oorlog wil. Men zegt, dat hij zwaar zenuwziek is en er van spreekt afstand te willen doen ... Zoo Vittorio Emanuele hiftr ooit toe kwam, zoü hem wel de nobelste rol toekomen...

Maar indien hij dit deed, zoü de Republiek in Italië worden uitgeroepen en de meeste Italianen zouden dit beschouwen alseendisastro... Hoe het ook worde, Italië's afwachtende houding is zeer zeker al een heel weinig mooie.

Gisteren heeft het Prinsje van Piemont — 10 jaar werd hij een paar dagen geleden — voor het eerst iets publieks gedaan: een jeugdige, menschenredder gedecoreerd: men heeft hem vermoedelijk even op den voorgrond willen brengen, den kleinen erfgenaam van den troon, dien zijn. vader, zoo eerlijk nauwgezet van geweten, onder zich voelt wankelen ...

En zoo leven wij, dag na dag uitziende naar de dagen en dingen, die worden gaan ...

22 September.

Een verontwaardiging is door de wereld gegaap.

Om de kathedraal van Rheims, die vernietigd is! , ..De„ Duitschers doen dingen, die hen gehaat maken bij allen.

Zij zijn tragiesch omdat zij alleen staan tegen, wie telt hoevele vijanden.

Zij zijn tragiesch ook omdat zij zich nooit bemind maakten, omdat iedereen nu hen haten gaat.

Zij deden een misdaad, een vreeslijke misdaad, een afschuwelijke misdaad tegenover België. Zij deden

Brieven van den Nutteloozen Toeschouwer. 5

Sluiten