Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met de kathedraal van Rheims te vernietigen, hebben de Duitsche staf- of andere officieren over hun gehéele land de verachting van de geheele wereld opgeroepen.

Dit is misschien onrechtvaardig. Maar de Duitschers roepen zelve dan dat onrechtvaardige oordeel op. In dezen tijd van wereldkoorts oordeelt de menschheid met impulsies.

Neen, zij doen niets om zich bemind te maken. Zij doen alles, dat men hen haten gaat. Het is of zij zeggen: wij staan alleen, goed: haat ons: wij zullen sterk zijn en onverbiddelijk en zonder gevoel.

Zij vechten voor hun bestaan. Zij vielen in België om hun bestaan. Zij vernietigden Leuven, misschien, om een misverstand. Zij vernietigden Rheims' kathedraal uit bewuste verbittering.

Zij zijn gezonken, moreel.

Het is de wreed neêrbuigende lijn van hun tragiek: van de vreeslijke, gruwbare, groote Misdaad te zinken in de mindere euveldaden. Uit de zee van bloed en vuur te verzinken in het moeras van modder...

* *

*

Wat zeer weemoedig maakt in dezen Oorlog, is, dat hij nergens sympathieën opwekt. Dat men smart kan hebben met de Verpletterden, Maar dat men niet mede voelt, noch met de Eenen, noch met de Anderen.

Dat men zich voelt weemoedig neutraal. En zich in dezen neutralen weemoed bewust wordt van een weemakende afkeer van allen...

*

/

In 1678 bombardeerden de Venetiërs, het in een Moskee herschapen, Parthenon.

Een volk van kunst, geschiedenis en traditie bom-

Sluiten