Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bardeerde een monument van antieke, Helleensche beschaving.

Ik weet niet of ér toén zoo hevige verontwaardiging de wereld doorvoer om het in een stortende Parthenon als nu, om de vernietiging van de kathedraal van Rheims.

Ik betwijfel het zelfs.

Maar sedert de Wereld ouder werd, al is het maar een paar eeuwen, sedert heeft zij doorvoeld, hoe innig, hoe dierbaar, hoe véél haar geworden zijn alle dingen,' die getuigen van hare traditie, geschiedenis en kunst.

Zij verteedert om die, eenmaal verlorene, nooit meer weêr te gevene, antieke dingen, v Zij wil ze zelfs in een Wereldoorlog gespaard blijven jjen, op alle gronden.

De vernietiging van den Dom van Keulen zoü haar even zoo goed verontwaardigen als de vernietiging van de Kathedraal van Reims.

Zij zoü de vernietiging van den Dom van Keulen aan de Franschen nooit vergeven.

Zij zal de vernietiging van de Kathedraal van Rheims aan de Duitschers nooit vergeven.

* *

*

Dit is nu wel heel veel verontwaardiging, maar...

Als de Franschen begonnen zijn met hunne kanonnen achter de Kathedraal van Rheims op te stellen en van daar te schieten ...

Dan...

Dan overvalt ons de ontmoediging, ons in deze dagen eigenlijk over wat ook te verontwaardigen ...

X.

Ik voel mijn kracht mij begeven, evenals vroeger, op de Hoogere Burgerschool, toen ik schei- en natuurkunde begon te leeren. Toen lagen weldra de stapels

Sluiten