Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

frissche cahiers en de pas versneden potlooden en de heerlijke energie om een nieuw vak te leeren allemaal plat op elkaar, als een ingezakte o m m e 1 e 11 e-s o u f f 1 é e. Zoo is het ook nu. Lezer, ik volg niet meer Wereldoorlog en „Wereldbrand", evenmin als ik vroeger, na drie maanden, nog volgde des docenten lessen in scheien natuurkunde. Ik streep niet meer op mijn oorlogskaarten, die ik weet niet meer waar zijn, overwinningen en nederlagen aan, van welke legers ook. Ja, ik lees zelfs bijna niet meer couranten en hou mij alleen op de hoogte door de hoofdletters der sensatie-titels\ en met wat mijn vrouw mij gelieft te vertellen wat zij uit de couranten leest Ik geef het op. Kijk eens, Europa's zelfmoord duurt te lang om mij nog langer belang in te boezemen. Wij hebben altijd gedacht, dat met het moderne moordtuig een wereldoorlog nooit K langer dan een maand, laat ons zeggen, zes weken van onze aandacht zoü kunnen vergen. Nu de Oorlog, naar Engeland zegt, drie jaren zoü kunnen duren — Engeland is not in a hurry — nu beken ik volmondig, dat zoo lang het interest van een modern mensch niet gespannen kan blijven, zonder tot krankzinnigheid, minstens tot idiotisme, te leiden. Ge wenscht toch niet van mij, dat ik drie jaren lang niet anders doe dan oorlogskaart-aanteekeningen bij houden, vlaggetjes verplaatsen en tegenstrijdige courantenberichten lezen? Dat ik drie jaren lang nutteloos blijf toeschouwen, naar wat de groote Kinderen van Europa doen, elkander trappelende en ranselende, en elkaar verwijtende, dat de bakkeleipartij niet de schuld is van Jan maar van Piet, of beter gezegd niet van „Willem" maar van „Klaas" ?

Laat het ons oprecht bekennen: dit duurt ons veel te lang. Dit moest nu maar uit zijn. Dit wordt heel vervelend. Het is al genoeg, dat 'ons gewone leven reeds verlamd is sedert drie maanden, om daarbij nog te moeten bedenken, dat het verlamd zoü kunnen

Sluiten