Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezegend oogenbilk, alles wat met den oorlog te maken heeft zouden moeten verliezen of vergeten, van rassenijd tot vaderlandsliefde toe. Dan zouden zij zich misschien eens menschenliefde en wereldliefde kunnen heugen. En als dat gebeurde, misschien wel door een hevige aardbeving, maar heviger dan die welke ons onlangs te Florence doorschudde, dan zouden daarna alle legers terug naar hunne haardsteden kunnen trekken... Dan zoü na een witten winter van rust, een zalige winterslaap, de wereld den tijd hebben om het volgende voorjaar te ontwaken uit hare reusachtige nachtmerrie en zich eens kunnen afvragen of het wel verstandig was geweest willens en wetens te geraken tot zulk een stadium van Universeele Krankzinnigheid als waartoe zij heden geraakt is.

En dan zoü, in het geheel genomen, de Wereldoorlog met langer dan plus-minus negen maanden geduurd hebben waarbij plus-minus zes maanden winterslaap.

Hetgeen het dreigend perspectief van jarenlange „Wereldbrand" tot een minimum — reeds gróót genoeg — van ellende en verveling zoü hebben terug gebracht.

Sluiten