Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adres aan den Minister van Oorlog inzake reserve-aanvoerders (Maait 1917);

Adres aan den Minister van Buitenlandsche Zaken betreffende den duikbootoorlog (18 Maart 1917);

Instelling eener commissie van onderzoek voor de deportaties (Maart 1917);

Adres aan H. M. de Koningin inzake het tekort doen aan onze waardigheid door verschillende regeeringsdaden (5 April 1917);

De verwoestingen in Noord-Frankrijk (19 April 1917);'

Telegram aan den Belgischen gezant te Petrograd (24 Mei 1917);

Oprichting van een onderafdeeling van den Bond in Nederlandsch-Indië (Secretariaat Weltevreden, Djamboelaan 1) 12 Juni 1917);

Hernieuwde beginselverklaring van den Bond en vaststelling van de beteekenis van zijn naam (18 Juni 1917);

De wreedheden in Servië (8 Augustus 1917) ;

Protest tegen het voeden van hoofdzakelijk Duitsche kinderen bier te lande (25 Sept. 1917) ;

Algemeen protest van den Bond tegen de Bulgaarsche wreedheden in Macedonië (27 Sept. 1917);

Algemeen protest van den Bond tegen de oorlogschatting, de stad Rijsel opgelegd (19 Oct. 1917) ;

Marmeren gedenkplaat met inscriptie en bronzen medaillon *) van Captain Fryatt, aangeboden aan de Great Eastern Railway Cy, en geplaatst in Liverpoolstreet Station, Londen (October 1917);

Het standpunt van den Bond inzake de zand-' en grintkwestie (7 Nov. 1917);

Protest tegen de administratieve scheiding in België (10 Nov. 1917);

Prptest tegen de mishandeling van Servische gevangenen door de Oostenrijkers (17 Nov. 1917);

Over de houding der Nederlandsche pers tegenover het buitenland (29 Nov. 1917); $

De verantwoordelijkheid van Duitschland inzake het uitroeien der onderdrukte nationaliteiten in Turkije (29 Januari 1918);

*) Gemodelleerd door den beeldhouwer W. F. H. van Golberdinge.

Sluiten