Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door de Afdeeling Nederland van den Bond van Neutrale Landen zijn tot op heden uitgegeven de volgende

BROCHURES,

verkrijgbaar in den boekhandel of aan het Secretaria it van den Bond,

EMMAKADÉ 45, HAARLEM:

1. „Het Belang des Vaderlands in verband met het Pangermanisme", door Dr. J. van der Hoeven Leonhard (15 cents). — Uitg. A. W. Kruyt, Amsterdam.

2. Naschrift op het werkje „Nederland en Duitschland", doer E. Wely (gratis, niet in den handel).

3. „De Schelde-quaestie", door Jhr. Mr. R. A. Klerck (15 cents).

4. „Nederland en zijne oorlogvoerende naburen in het licht der Vaderlandsche historie", door Dr. A. J. d'Ailly (15 cents). — Uitg. Venn. „Letteren en Kunst", Amsterdam.

5. „Het Duitsche gevaar", door Dr. Z. Kamerling (20 cents). — Uitg. Venn. „Letteren en Kunst", Amsterdam.

6. „Een gevaarlijk leidsman", door Dr. D. G. Jelgersma, overgedrukt uit „De Telegraaf" (20 cents).

7. „Een halve eeuw Pangermanisme in België. Bladzijden uit de geschiedenis der Duitsche propaganda in België gedurende de jaren ± i84q_tot ± 1895, door Dr. A. J. d'Ailly (35 cents).

8. „Is Nederland Gereed ?" door G. Polvliet (40 cents).

9. „Het overheerschend gebruik van Duitsche sti riieboeken bij ons Hooger Onderwijs en de invloed daarvan op onze taal", door Dr. J. van der Hoeven Leonhard (40 cents).

10. „De Eemskwestie. Een overzicht", door Dr. J. van der Hoeven Leonhard (50 cents).

Sluiten