Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van volkeren dat ten doel zou hebben openbare rechtvaardigheid te waarborgen en zelfzuchtige aanvallen te bestrijden. Sommige geschriften hebben mij herinnerd aan datgene waartegen George Washington ons gewaarschuwd heeft, alsof het noodig ware mij daaraan te herinneren! Hij waarschuwde ons tegen verstrikkende verbonden. Ik voor mij zal nooit toestemmen in een verstrikkend verbond, maar zal met vreugde instemmen met een ontwarrend verbond, een verbond dat de volkeren der wereld zal losmaken uit combinaties waarin zij hunne eigene afzonderlijke en persoonlijke belangen najagen, en dat de volkeren der wereld vereenigt om den wereldvrede te bewaren op een grondslag van gemeenschappelijk recht en gerechtigheid. Daarin ligt vrijheid, geen beperking. Daarin ligt bevrijding, geen verstrikking. Daardoor wordt het hoogste volbracht waarvoor de Vereenigde Staten zich principieel verklaard hebben."

Uit een Rede, 12 Oclober 1916:

„Ik heb gezegd en ik herhaal het, dat, wanneer de tegenwoordige, groote oorlog voorbij is, het de plicht van Amerika zal zijn zich te vereenigen met de andere volkeren der wereld in een of ander verbond ter handhaving van den vrede. Amerika nu was geen deelgenoot in dezen oorlog, en de eenige voorwaarden waarop wij zullen worden toegelaten tot een verbond, waarvan bijna alle machtige leden deelnamen aan den oorlog en oneindige offers brachten, terwijl wij er schijnbaar geen brachten, zijn de eenige voorwaarden die wij begeeren, namelijk dat Amerika niet voor nationale agressie zal opkomen, maar voor rechtvaardige opvattingen en grondslagen van den vrede, voor mededinging alleen in verdienste en voor den edelmoedigen wedijver van vrijheid."

Uit een Rede, 26 October 1916:

„ ... Wat ik van plan ben van nu af aan te verkondigen is, dat Amerika moet toonen dat het als lid van het gezin der

Sluiten