Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de „Oorlogs-Boodschap" aan de Volksvertegenwoordiging, 2 April 1917 :

„Ons doel is, in het leven van de wereld de beginselen van vrede en gerechtigheid te verdedigen tegen zelfzuchtige en autocratische macht en onder de wezenlijk vrije en zelfbestuurde volkeren der wereld een zoodanige samenwerking in doel en actie te scheppen als voortaan het nakomen van die beginselen kan verzekeren.

„Een blijvende samenwerking voor den vrede kan nooit gehandhaafd worden dan door een bondgenootschap van democratische volkeren. Geene autocratische regeering zou men kunnen vertrouwen hierin haar woord te houden of de overeenkomsten ervan na te komen. Het moet een bond van eer zijn, een bondgenootschap van overeenstemming. Kuiperijen zouden zijn grondslagen ondermijnen; samenzweringen van besloten kringen, die, zonder er iemand rekenschap van te geven, zouden kunnen beramen wat zij believen, zouden beteekenen innerlijk bederf. Slechts vrije volkeren kunnen hun doel en hun eer standvastig nastreven en de belangen van de menschheid verkiezen boven bekrompen eigen belangen

, Wij zullen strijden voor die dingen, die wij altijd

het meest op 't hart gedragen hebben voor democratie,

voor het recht van hen, die zich aan gezag onderwerpen, om een stem te hebben in hun eigen regeering, voor de rechten en vrijheden van kleine volken, voor een daadwerkelijke overheersching van recht door eene samenwerking van vrije volkeren, die vrede en veiligheid aan alle volkeren zal brengen en ten slotte de wereld zelf zal vrijmaken.

Uit eene Verklaring over de Wet op den Generalen Staf, afgelegd 6 April 1917 :

„Dit stuk wetgeving tracht niet het vraagstuk van eene duurzame militaire politiek voor het land op te lossen, voor-

Sluiten