Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid te spreken over de logische gevolgtrekkingen, die hierbij i» het spel zijn.

„Indien, gelijk ik geloof dat het geval is, inderdaad ert in waarheid het gemeenschappelijk doel van de Regeeringen en de door haar geregeerde volkeren, thans tegen Duitschland verbonden, is om bij de komende vereffening een vasten en duurzamen vrede te bereiken, zal het noodig zijn dat allen, die aan de tafel der vredesonderhandelingen nederzitten, gereed en bereid zullen zijn om den prijs te betalen, den eenigen prijs, die zulk een vrede zal verzekeren, en gereed en bereid ook om op de een of de andere krachtige wijze het eenige werktuig te scheppen, waardoor kan worden verzekerd, dat de vredesovereenkomsten ten volle zullen worden nagekomen en vervuld.

„Die prijs is onpartijdige gerechtigheid in elk onderdeel van de regeling, onverschillig wiens belangen er door worden gedwarsboomd. En niet alleen onpartijdige rechtvaardigheid, maar ook tevredenstelling van de verscheiden volkeren over welker lot wordt beslist. Dat onmisbare werktuig is de Volkerenbond, gevormd onder beloften die doeltreffend zullen zijn.

„Zonder zulk eene inrichting door welke de wereldvrede kan worden gegarandeerd, zal de vrede ten deele berusten op het woord van misdadigers, en op dat woord alleen,. Want Duitschland zal zijn goeden naam hebben te herwinnen, niet door wat er aan de tafel der vredesonderhandelingen gebeurt, doch door wat er op volgt.

En zooals ik de zaken inzie, moet de organisatie van dien Volkerenbond en de duidelijke omschrijving van zijn doel een deel zijn, ja, zijn zij in zeker opzicht het belangrijkste deel van de vredesregeling zelf. Hij kan thans niet worden tot stand gebracht. Indien hij thans opgericht werd, zou hij slechts een nieuwe alliantie wezen, beperkt tot de naties die geassocieerd zijn tegen een gemeenschappelijken vijand. Het is niet waarschijnlijk dat hij na de vredesovereenkomst zou

Sluiten