Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, hetgeen zij in dezen oorlog zoeken, en wat volgens hen de punten van de eindregeling zullen zijn. Zij zijn nog niet tevreden met hetgeen hun gezegd is. Zij schijnen te vreezen dat hetgeen zij vragen, hun slechts in staatsmanstermen wordt gegeven, slechts in termen van territoriale regelingen en machtvragen, en niet in termen van breeden kijk op rechtvaardigheid, genade en vrede en in bevrediging dezer diepe verlangens van verdrukte en verontruste mannen en vrouwen en in slavernij gebrachte volkeren, welke hun de eenige dingen lijken, die der moeite waard schijnen om een oorlog te voeren die de gansche wereld omvat. Misschien hebben staatslieden niet altijd dit veranderde voorkomen van de geheele wereld van staatkunde en strijd erkend. Misschien hebben zij gestelde vragen niet direct beantwoord, omdat zij niet wisten hoe diep die vragen gingen en welk soort van antwoord zij vereischten.

„Maar wat mij betreft, ik poog telkens en telkens weer het antwoord te geven, in de hoop dat ik het duidelijker en duidelijker zal maken dat mijn eenige gedachte deze is, hen te bevredigen die in de gelederen staan, en die, misschien boven alle anderen, recht hebben op een antwoord omtrent welks beteekenis niemand misverstand kan voorwenden, als hij de taal verstaat waarin het gesproken is, of het door iemand op juiste wijze in zijn eigen taal kan doen overzetten. En ik geloof dat de leiders van de regeeringen met welke wij geassocieerd zijn, zullen spreken wanneer daartoe aanleiding is, en even duidelijk als ik gepoogd heb te spreken. Ik hoop dat zij zich gerechtigd zullen achten om te zeggen, of zij vinden dat ik het in welke mate ook bij het verkeerde eind heb in mijn uitlegging van de vragen waar het om te doen is, of in mijn bedoeling aangaande de middelen die tot een bevredigende oplossing dier vragen kunnen leiden. Eenheid van doel en meening zijn even dwingend noodzakelijk in dezen oorlog als eenheid van bevelvoering het was op het slagveld, en met

Sluiten