Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algeheele eenheid van doel en opvatting zal de zekerheid van algeheele overwinning komen. Op geen andere wijze is deze te verkrijgen. „Vredesoffensieven" kunnen alleen behoorlijk geneutraliseerd en onschadelijk gemaakt worden door aan te toonen dat iedere overwinning van de volkeren die tegen Duitschland vereenigd zijn, hen nader voert naar die soort van vrede, die zekerheid en veiligheid zal brengen aan allen, en die de herhaling van zulk een worsteling van meedoogenlooze kracht en bloedvergieten voor altijd onmogelijk maakt, en dat niets anders dit kan doen bereiken.

„Duitschland deelt voortdurend de „voorwaarden" mede die het kan aanvaarden, en altijd bemerkt het weer dat de wereld geen vredesvoorwaarden wil. Zij eischt de uiteindelijke overwinning van rechtvaardigheid en goede trouw."

Sluiten