Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Van Vliet had zich reeds driemaal verslikt in den rook van een Engelsche sigaret, maar bleef toch dapper doorrooken, omdat hij zich nu eenmaal aan den smaak van die dingetjes wennen wilde.

Nog niet geheel wakker uit de slaapverdooving van broeierigen middagdut, zat hij soeserig te kijken naar den kamerjongen, die loom kwam aanschuifelen uit de bijgebouwen, en de plumeau in de hand hield, alsof hij werkelijk ernstig van plan was ergens stof op te jagen, het in ieder geval te verplaatsen.

Dan verslikte Van Vliet zich voor de vierde maal en wierp de sigaret met een nijdigen ruk over de balustrade. Op hetzelfde oogenblik bedacht hij de mogelijkheid, dat hij er een van de hotelgasten in den tuin mee had kunnen treffen, en wachtte even of hij misschien niet een vloek van beneden zou hooren,... maar het bleef stil, en gerustgesteld strekte hij zich weer in zijn krossi malas, waaierde drukker dan voorheen met de bloote voeten, om er de muskieten van weg te houden, die van de gelegenheid geprofiteerd hadden, toen hij even zijn aandacht tot de vallende sigaret bepaalde, hem er met eenige nijdige prikken aan te herinneren, dat hij in Indiƫ was.

Een Indischman, die pas uit slaapverdooving van

Van Vliet, Sweet & Cy. \

Sluiten