Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je verloving wel! Ze had beter gedaan nog wat te wachten, twintig jaar was jong genoeg, dan hoefde je nog niet op een man te zitten wachten, vooral niet als je er aardig uitzag... en een duitje meekreeg. Hij begreep nog niet heelemaal, hoe hij er eigenlijk toe gekomen was, zijn toestemming te geven, had er eigenlijk half spijt van, nu hij de laatste dagen gezien had, hoe dat kind door allerlei heeren druk het hof werd gemaakt. Nu ja, Rudolf was ambtenaar, had een goede positie en nog beter vooruitzichten, stond uitstekend aangeschreven bij zijn chefs. Maar ze had toch nog wel wat kunnen wachten. Dan had ze nog heel wat beters kunnen krijgen. Stom eigenlijk dat hij niet wijzer was geweest. Een ambtenaar, adjunct-inspecteur van Financiƫn, zeker het was heel mooi, je kwam erdoor in allerlei ambtenaarskringen, die tot nu toe voor hem gesloten waren gebleven, maar... enfin het was stom, dat hij toegestemd had.... er waren toch ook nog veel kringen in Batavia, die op gewone ambtenaren neerkeken. En dan... een Indo! Hij had er eerder aan moeten denken, dat een Indo toch altijd een Indo was en bleef, dat een Indo in de Bataviasche society toch nooit heelemaal voor vol werd aangezien. Er waren heel wat beter huwelijken te doen geweest, voor Emmy ... En voor hem ook, als schoonvader.

Als ze een maand langer gewacht had, dan had alles heel anders kunnen zijn. Hoe had die jonge

Sluiten