Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terug zijn, dan kennen ze ons wèèr niet, zien ze ons weer met den nek aan, net als vroeger... Je weet heel goed, dat we die Posten vroeger al eens ontmoet hebben op de receptie van de assistent-resident. Toen lieten ze ons ook zoo staan. En ze hébben nekken, daar te Batavia.

— Zoo, dat staat nog te bezien. En de familie de Vis en Mr. Sweet. Heb je gezien, hoe de meisjes de Vis om hem heendraaien en hoe die juffrouw Post weer haar best doet? Nou die krijgt toch geen man meer ... en als Emmy niet zoo goed als verloofd was, ik weet nog niet, Mr. Sweet zou zoo'n kwaje partij niet zijn geweest.

— Zoo, vin-je?

— Ja, vin-jij dan niet? Jij vin nooit wat. Hij is een echte aristocraat.

George begon ineens hatelijk te hoesten, keek dan glunderend over zijn lorgnet naar zijn schoonzuster en vroeg:

— Een wat?

— Een aristocraat.

George lachte luid: — Een aristocraat in Indië .. . En hoe weet jij dat, ben jij dan zoo aristocratisch, dat je dat zoo direct maar kan zien?

— Nee, maar het is een Engelschman.

— Dus daarom?

— Dat zijn allemaal gentlemannen!

— Blij dat ik het hoor, je hebt er ook zooveel ondervinding van, nietwaar?

Sluiten