Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Dat ken je toch direct zien.

George schudde het hoofd. — Ik niet. Ik vind dat elke Engelschman nog volstrekt geen gentleman behoeft te zijn.

— Engelschen zijn toch altijd nette menschen.

— Kindlief hoe kan je daar nou over oordeelen, Engelsch ken je net zooveel als ik en je man. Verder als: „yes" en „whisky-soda" hebben wij het nooit gebracht. Nou jij en dan ik.

— Kan ik het helpen, dat ze thuis geen geld hadden om ons te laten leeren. Hebben we het niet ver genoeg gebracht in de wereld, we nemen een positie in, die velen ons benijden.

— Om ons geld, en ik beloof je dat er meer menschen om ons lachen dan ons benijden. Enfin ... O, ja en Engelschen ken je ook niet.

— Welwaar, bij de familie Buys hebben we laatst een paar Engelschen ontmoet, dat waren heel nette menschen, en Emmy ging op school met de meisjes van Doorn en De Wilde, die allebei met Engelschen zijn getrouwd.

— Goed, dat zijn er twee, drie .. . maar

— Emmy kent er een heeleboel, op de tennisclub komen er ook twee ... Mr. Efferlie en ...

— Hoe zeg je?

— Efferlie of Efferlij, weet ik hoe je die naam uitspreekt ?

— Nou ik ook niet. Maar laten we het dan niet doen hè, zou dat niet wijzer wezen?

Sluiten