Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat ze zoo vriendelijk waren. Hij drukte op het woord vriendelijk.

— Is dat om te grinniken ? Ken ik het helpen dat dat mensch geen manieren heeft? En dat kind. Emmy moest zóó loopen, dan zou je Van Vliet eens hooren... 't is een schande!

En omdat George nog niets zei, voegde zij eraan toe: — Ik noem het onopgevoed, ze behandelt je daar uit de hoogte of je haar dienstbode was.

George keek haar aan. — Dat is nu een van onze nieuwe kennissen ... waar we het net over had; den, als je het niet voelt, kan ik het je niet uitleggen, alleen wil ik die gezichten wel eens terugzien, als je ze later in Concordia ontmoet! En haar hoog stemmetje imiteerend bouwde hij na: — O, ja, ik herinner mij vaag, was u niet die mevrouw op Sindanglaja van kamer No 43? Ja, ja, ik herinner mij, maakt u het goed? Tot genoegen, ja? En dan laten ze je staan.

Mevrouw van Vliet werd rood van woede.

— Als Emmy gewild had, had dit haar schoonmama kunnen zijn.

— Wees dan maar blij, dat ze niet gewild heeft. Kom zusje wees nou eerlijk, ik meen het immers goed. Zoo zal ze werkelijk zijn, dat weet je ook wel. Hoe is het verder met onze kennissen van Garoet of Soekaboemi gegaan? Maar waar hadden wij het ook weer over, nee ik heb niets tegen Sweet, dan alleen, dat ik voel, dat je hem aan Emmy wil koppelen.

Sluiten