Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dat hij zich ook veel te druk met haar inlaat en vermoedelijk met hetzelfde doel, om gekoppeld te worden.

— Zou dat zoo erg zijn?

— Dat weet ik nog niet, maar wat ik wel weet, is, dat een meisje dat feitelijk al in het geheim verloofd is, wat tevens een publiek geheim is, niet zoo den heelen dag met een anderen man hoort samen te zijn. Bij haar is het ook al, Mr. Sweet voor en Mr. Sweet na, en die arme Ru kan erbij loopen, als een hondje. Die jongen houdt veel te veel van haar, dat is zijn fout... en zij weet het ook, dat lieve feeksje.

— Maar het is in alle onschuld.

— Ja, maar het is heelemaal niet onschuldig voor Rudolf. Die ergert zich eraan, lijdt eronder. Heb je soms aan de rijsttafel niet gezien hoe hij zich verbeet, dat die Mr. Sweet zoo maar bij ons aanschoof.

— Alle menschen in het hotel en vooral de dames ergerden zich eraan, ik vond het heel aardig van hem.

George schudde het hoofd, hij begreep dat zijn zuster erdoor gecoiffeerd was, dat een Engelschman zich aan hun tafel voegde, maar hij dacht aan Rudolf.

— Ik geef het je te doen, zei hij, als je meisje daar voortdurend met een vreemden man, iemand die ze een wéék kent, zit te lachen en té praten en hèm feitelijk, voor Piet Snot erbij laat staan. En dat bovendien in het vooruitzicht, dat hij misschien op dienstreis moet en zij nog een week zonder hem

Sluiten