Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloed. Ik heb hem leeren waardeeren, hij houdt heel veel van Emmy, een ernstige en rustige liefde, die haar gelukkig maken zal ook.

— Ja, dat moet er nog bij komen, dat hij haar niet gelukkig maakte ook. Is het niet een schat van een kind.

— Tut tut, heel lief, werkelijk een schat, maar ... een beetje excentriek ook, hè, dat moet je niet vergeten en dan een hoogvliegertje, heeft een beetje dezelfde trek\an Pa en Ma geërfd.. . chic doen, niet meer willen weten, dat haar moeder aan de waschtobbe stond, en haar vader als Jan Fuselier naar Indie kwam.

Hij zag, dat zijn schoonzuster een beweging van ergernis maakte en voegde er snel bij. — God, het is niet erg, er zijn een heeleboel menschen in Indie, die dat vergeten zijn, die er niet meer over hooren willen, en die nijdig worden als je erover praat... Maar daarom is het juist zoo goed dat ze trouwt, en met een man, die, al is hij een InT dische jongen, een heel wat betere opvoeding gehad heeft, dan heel wat totoks, die zich zoo boven Indos verheven voelen. Ik bedoel trachten te voelen, want het lukt niet erg. En nu verdenk ik haar er zoon beetje van, dat ze wat al te gecoiffeerd is met dien Mr. Sweet. Die steekt natuurlijk uiterlijk bij Ru af, charmeur, man van de wereld, al weten we niet precies, van welke, maar die er in ieder geval wat van gezien heeft, die in Afrika, Australië en Amerika

Sluiten