Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooral als je moe was van tennissen en zwemmen. Ru was soms werkelijk heel vervelend. Vroeger had ze dat zoo niet opgemerkt, en ze had hem graag bij zich gehad. Maar toen was hij ook niet zoo jaloersch geweest, had het zelfs prettig gevonden, als ze met andere heeren babbelde. Nu met dien Mr. Sweet liet hij haar geen oogenblik alleen. En wat stak er in met Mr. Sweet te praten.

De andere dames waren woedend, dat hij het meest zijn aandacht aan haar wijdde, ergerden zich groen en geel, zeiden er scherpe hatelijkheidjes over en hadden Mr. Sweet in haar bijzijn nu reeds driemaal verteld, dat ze op het punt stond zich te verloven met Ru Verkerk.

En hij had er haar toen ironisch voor de derde maal mee gefeliciteerd en verteld, dat hij geloofde, dat ze uitstekend bij elkaar pasten. Maar hij verminderde er geen oogenblik zijn attenties om, verdubbelde ze zelfs. Echt Engelsch. Engelsche jongelui waren toch heel anders dan Hollandsche.

Als je met Hollanders flirtte, meenden die dadelijk dat je het ernstig meende, verbeeldden zich minstens, dat je op hen gecharmeerd was, en dat je erop zat te wachten, of ze je vragen zouden. Engelsche boys waren zoo heel anders, daar kon je bijna als een broer mee omgaan, zij waren de aardigste cavaliers, hadden allerlei attenties, zelfs als ze wisten, dat je je al met een ander verloven zou. In Engeland kon je girl-friend van een jongen man zijn, zonder dat

Sluiten