Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wereld er iets achter zocht, in Engeland kusten ze zelfs onder de misletoe, en niemand die er iets

in zag. ,

Engelschen kleedden zich altijd veel leuker dan Hollanders, de kleeren zaten hen als aan het lijf gegoten. Zij leefden voor sport, tennisten verrukkelijk en het was altijd gezellig in hun bijzijn.

Je oefende dan je Engelsch goed, en het stond,.... Engelsche kennissen te hebben. Bijna alle menschen in Batavia hadden Engelsche kennissen en praatten erover, of ze erg intiem met hen waren. Corne de Wilde was met een Engelschman getrouwd en haar recepties waren zeer druk bezocht, alleen omdat ze een Engelschen naam had en dat het chic was bij de Hardwood's te gaan teaen. En een Engelschman ging zoo leuk met je om...

Mr. Sweet, die toch wist van haar aanstaande verloving, had gisteren zoo echt jongensachtig gezegd: _ Waarom noemt u Wj niet John, ik heet John! Ze had het nog niet goed gedurfd, het was zoo erg intiem en al deed hij nog zoo jongensachtig-hef, het ging ook moeilijk om Ru. Wat zou die stijve Ru er wel van zeggen, als hij zooiets hoorde.

Mr Sweet vergiste zich nu en dan en zei al leuk Émmy, maar alleen dan, als er niemand bij was...

Zij deed een sport-rokje aan, omdat Mr. Sweet al een paar maal gezegd had, dat ze daarin precies op een Engelsche leek, en bekeek zich in den spiegel. Ze bracht het haar, dat droog van onder de badmuts

Sluiten