Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu verkeerde, leek hem het voorlezen een persoonlijken aanval op hem, en hij keek dadelijk onder Indisch nieuws, hoopte daar iets te vinden als antwoord op een gisteren voorgekomen scheldpartij, om dit zijn broer weer voor te lezen. Hij werd niet teleurgesteld.

— Poe, het is ,wat, zei hij, weet je, hoe hier die kerel van jouw krant wordt uitgemaakt, hoor maar eens: zoo'n gewezen letterzetter neemt de allures aan van belezen te zijn en moet nog de eerste beginselen van de. Engelsche taal leeren, kent niet eens het eenvoudigste Reuter-telegram vertalen, weet er de ballen van, meneeren, de ballen van. Te lui om een woordenboek open te slaan. Dat denkt dat hoofdredacteur spelen even makkelijk is als het houden van een konijnenfokkerij. Een gewone corrector van 150 gulden in de maand zou het nog beter doen ... Daar kan de jouwe het ook mee doen, Willem!

— Ba, vin-je dat nou geestig? Nee, afgezogen mangapit, prutsvent van niks, die is goed, zei van Vliet, de jouwe kan niet eens schelden, hoe wil hij dan hier in Batavia hoofdredacteur spelen, dank toch die krant af.

— Jouw hoofdredacteur kan nog niet eens een gewoon Engelsch telegrammetje vertalen, laat hij Mr. Sweet engageeren, dan heeft die tenminste nog een baantje, Hollandsch kent hij genoeg...

George zeide dit met een bedoeling en zijn broer voelde de hatelijkheid.

Sluiten