Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens die geschiedenis met de familie Ter Wolde ... t)ie keken niemand meer aan, toen zij een Engelsche schoonzoon hadden en twee jaar na het huwelijk bleek pas dat de schoonzoon in Engeland ook reeds getrouwd was en het huwelijk daardoor ongeldig werd.

— Ja maar dat was een uitzondering, oplichters heb je overal, zoowel hier als elders en heusch niet alleen onder de Engelschen, ik zou juist zeggen, daar komen ze bet minste onder voor ...

— Zoo, zou je zeggen ... Best, als je dan alleen maar een beetje rekening houdt met je kind, het kan heel goed zijn, dat alles wat hij over zijn bezittingen in Engeland vertelt, waar is, maar als je op een huwelijk tusschen die twee aanstuurt, neem dan eerst eens fatsoenlijk informaties.

— Wat ben jij toch een ouwe zuurzak, George, wat zie jij alles toch akelig zwart. Je kan Mr. Sweet niet uitstaan, dat merk ik aan alles, jij hem niet, en hij van de weeromstuit jou niet... is het niet zoo?

— Ik heb een antipathie tegen hem, dat is nu eenmaal zoo. Ik heb tenminste de Engelsche ziekte niet, zooals jullie en zooals half Batavia ...

— Goed, dan heb ik de Engelsche ziekte wel, maar laat me nou maar lezen...

Het resolute gebaar waarmee Willem van Vliet zijn krant openvouwde moest George overtuigen dat zijn broer het eerste half uur niet meer ge-

Sluiten