Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoord wenschte te worden, maar nog geen vijf minuten daarna, begon hij weer te lachen:

— Hahahaha, lees eens hier, nu krijgen de Hollandsche kranten er weer van langs, pruljournalistiek, oudewijvenkranten, zemelaars, hier lees zelf eens, het is een lang stuk... en geef me jou krant dan even hier... ik heb deze al uit. Staat nooit wat in die kranten, hè?

Terwijl zij elkaar de bladen overhandigden, zagen zij elkander even in de oogen. En ze glimlachten. Willem van Vliet schudde eens even met het hoofd, George moest het niet zoo kwaad opnemen, ze zouden er geen ruzie om krijgen, hoor... broers, nietwaar?

Uit den donkeren tuin klonk de stem van Emmy, ze sprak Engelsch. Van Vliet luisterde er even naar en knikte dan tegen George.

— Ze kent het goed, hè, kwijt rijt... Haar Engelsch is ^n órde. Kwijt rijt!

Sluiten