Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Ik geloof Emmy, dat ik je te jong heb ontmoet, dat ik je te jong heb willen halen uit je meisjesleven. Welke ervaringen heb jij nog opgedaan. Ik wilde je dit zeggen, Emmy, het is moeilijk voor mij, maar het is toch het beste, dat ik het je direct zeg... ik zou, als je iemand anders liefhad, je niet in den weg willen staan.

— Maar dat doe ik immers niet, Ru, hoe kom je daarbij.

— Emmy, als ik zeker wist dat je iemand anders liefhad, zou ik je niet in den weg willen staan, vergeet dat niet. Daar komt mijn trots en mijn verstand tegen op. Ik wil, dat je dat weet, bij de overweging van verdere stappen, die je misschien doen zult. Alleen wil ik je ernstig waarschuwen voor toegeven aan een gril.. en voor dien Mr. Sweet.

Met een ruk bleef Emmy staan.

— Maar je bent gek, wat bezielt je eigenlijk.

— Ik hoef niets te zeggen Emmy, ik heb genoeg gezien, ik geloof niet, dat je van dien Mr. Sweet houdt, maar je laat je in ieder geval door hem beïnvloeden. Ik vertrouw hem niet, er is iets aan hem wat duister is, er zijn leemten in de verhalen, die hij ons opdischt... %r

— Maar ze zijn interessant.

— Dat zijn ze. Maar waar?'

— Ru, ik geloof dat je bezig bent kwaad van Mr. Sweet te spreken en dat achter zijn rug. Dat valt me tegen van je ...

Sluiten