Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geesten, ons verteld in de bijgebouwen door schuwe vreesachtige en bijgeloovige baboes. Wij hebben ze geloofd. Wij zijn geheel in de Indische stemming opgegroeid. Het zijn allemaal dingen, waar jullie nuchtere import-Hollanders om lachen. Bijgeloof, voorgevoelens; jullie hechten er niet meer aan, omdat jullie, die in nuchter weten, al vroeg verdrongen hebt. Daarmee is een zesde en zeer nuttig zintuig afgestompt.. . Jullie beoordeelt alles alleen na kennisname der feiten, weet niet meer wat instinct is. Wij Indo's bezitten dat nog. Alle wezens der natuur is de gave van het instinct mee gegeven, alleen de nuchtere Europeanen hebben het weggedoezeld in beter weten... in practische overwegingen.

Als hij zoo sprak was hij haar steeds het liefst, en onwillekeurig luisterde ze naar hem.

— Geloof jij aan goede en kwade geesten, Ru? vroeg ze.

Nu moest Ru even glimlachen, daar kwam het oude romantische meisje weer boven. Maar hij wilde zich niet van zijn onderwerp laten afbrengen en zei kort. — Daar gaat het niet om, ik weet wel dat er kwade geesten onder de menschen zijn. Die Mr. Sweet is er een.

Emmy moest even lachen,... die vroolijke^ altijd lachende John zou er een zijn?...

— O, Ru wat ben je Indisch. Ze kon niet nalaten het nog eens te zeggen,... echt Indisch, altijd gereed tot verdachtmaking.

Sluiten