Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wil een vrouw hebben die ik moet kunnen vertrouwen en die ik niet den heelen dag moet naloopen om op te passen, dat de een of andere man haar den een of anderen dag niet eens „enerveert". Je noemde het zelf zoo. Ik moet overmorgen op dienstreis en jullie blijven nog twee weken hier. Dan heb je voldoende tijd om met jezelf te rade te gaan. Denk eens kalm na, als je op dien Sweet verliefd wordt, dan zal ik je niet in den weg staan ... overigens vertrouw ik, dat de keuze tusschen hem en mij niet moeilijk zal zijn.

Emmy voelde dat er waarheid was in zijn woorden, dat zij zich werkelijk meer met den Engelschman, dan met haar aanstaanden verloofde had afgegeven, dat zij schuldig was, maar zij wilde het niet toegeven. En zij voelde zich tevens in haar trots gekwetst. Gaf hij dan zoo weinig om haar, dat hij haar kalm de keuze liet, mij of hem. O, hij was. toch een echte Indo. Zij had nu een gevoel of zij hem haatte en tegelijk wist ze, dat ze nu ineens meer van hem hield dan voorheen, toen zij zoo heel zeker van hem was. Zij gaf immers niets om dien Sweet, hij was alleen een leuke en gezellige kameraad, hoogstens een tennisflirt, een man, die Verliefd op haar scheen en wiens correcte aanbidding zij zoo gaarne om zich voelde ...

Zij gingen eenigen tijd stil naast elkander tot nabij het hotel. Dan zei hij ineens ... — Dus willen we dat afspreken, Emmy?

Sluiten